טופס הרשמה למשט "מפרשים של תקווה"

להורדת הוראות שייט לשיוט מפרשיםשל תקווה יש ללחוץ כאן