יצירת קשר

שטרית 10, תל אביב
6948210, ישראל

טלפון: 03-5613585
אימייל: frontdesk@etgarim.org
מען למכתבים: ת.ד 9262 מיקוד 6109201 תל אביב

Tel: 03-5613585

P.O. Box: 9262 Tel Aviv 6109201

כיתוב לבן על רקע כתום- רוח האדם מנצחת את המגבלה