יצירת קשר

שטרית 10, תל אביב
6948210, ישראל

טלפון: 03-5613585
אימייל: frontdesk@etgarim.org
מען למכתבים: ת.ד. 57220 ת"א 6107121

Tel: 03-5613585

P.O. Box: 57220 Tel Aviv 6107121