תוכניות ספורט אתגרי גפ"ן

תוכניות ספורט אתגרי גפ"ן

עמותת אתגרים הינה זכיין בתוך מאגר התוכניות החינוכיות של משרד החינוך

לפרטים נוספים : דלית – 052-2680000

מס'תוכניתשיוך לסל מרכזישיוך לתת-סלמספר תוכנית באתר גפ"ןשם התוכנית באתר תוכניות גפ"ןמחיר יחידת מפגש (60 דק') בגפ"ן ₪כמות יחידות מינימום עבור מפגש יחידמחיר למפגש יחיד ₪תימחור לדוגמא: תוכנית 10 מפגשיםחד"פ-מפגש בודד (מינימום 4 יחידות
1תוכנית פעילות שייט מפרשיותמענים פדגוגיים ורגשייםלמידה רגשית חברתית15337עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי בשייט מפרשיות50031500150002000
2תוכנית פעילות פארק חבליםמענים פדגוגיים ורגשייםלקויות למידה והפרעות קשב15267עמותת אתגרים – פעילות ספורט תהליכי אתגרי עם פארק חבלים50031500150002000
3עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי עם אופניים.מענים פדגוגיים ורגשייםלמידה רגשית חברתית15324עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי עם אופניים50031500150002000
4חינוך לשילובחינוך חברתימענים חברתיים ערכיים13143חינוך לשילוב- סדנה להעלאת המודעות לאחר (סדנה חוויתית התנסותית )50031500150002000
5סדנת ODT לצוותי מוריםחינוך חברתי ערכימענים חברתיים ערכיים11868סדנת ODT למידה התנסותית חוויתית לצוותי מורי החינוך המיוחד50031500150002000

* עמותת אתגרים מתמקדת בתוכניות תהליכיות עם 10 מפגשים או יותר.

** במקרים מיוחדים נציע מפגש חד פעמי דרך תוכנית גפ"ן

*** לפרטים נוספים לפנות למנהלי האזורים בכל ענף, או לדלית 052-2680000