הועד המנהל

 


בעז דותן – יו”ר הוועד

יעקב פריד

יוסי הרגיל

מיקי יעקב

אלון מאורי

גיא משה

שלמה איליה

דודי ויינרב

אלי קינדלר

אורית אסנין

ירום אריאב

חנה פרי-זן

גידי שלום-בנדור

גדעון הרשר

רן אופיר

מוטי גור