הועד המנהל

 • בעז דותן- יו"ר הוועד המנהל
 • רן אופיר
 • אורית אסנין
 • יוסי הר גיל
 • דודי ויינרב
 • מיקי יעקב
 • אלון מאורי
 • גיא משה
 • יוסי עצמון
 • חנה פריזן
 • אלי קינדלר
 • גידי שלום בנדור