לרכישה ניתן לפנות לאורנה בטלפון 035685207

כל התמונות ניתנות לרכישה בגדלים נוספים 

גודל :

מחיר:

160*105

9,750 ₪

97*130

8,250 ₪

76*120

6,750 ₪

50*75

4,500 ₪

60*40

3,750 ₪

לרכישה ניתן לפנות לאורנה בטלפון 035685207