הועד המנהל


אבי ברגר - יו"ר הוועד

יעקב פריד

יוסי הרגיל

מיקי יעקב

אלון מאורי

גיא משה

שלמה איליה

דודי ויינרב

אלי קינדלר

בעז דותן

אורית אסנין

ירום אריאב

חנה פרי-זן

גידי שלום-בנדור

גדעון הרשר

אבי פתיר

רן אופיר

מוטי גור

אבנר בלקנאי