אימונים אונליין

אימונים אונליין:
אימונים המותאמים לחברי אתגרים.

יש לשים לב שהאימונים הינם באחריות המתאמנים.

סרטון תרגילים לבודדי בית🐢של משרד הבריאות

השארת תגובה