הזמנה לאסיפה כללית לשנת 2020

לכבוד                                                                                     14.10.2020

חברי עמותת אתגרים

הזמנה לאסיפה כללית לשנת 2020

הינכם מוזמנים לאסיפה כללית של עמותת אתגרים אשר תתקיים

ביום ראשון ה- 25 באוקטובר 2020 שעה: 17:00

הפגישה תתקיים בוידאו קונפרנס,

פרטי ההתקשרות ימסרו בהמשך.

על הפרק:

סקירת מנכ"ל – סיכום שנה

אישור דו"ח כספי ומילולי 2019

מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנים

מינוי ועד מנהל

מינוי רו"ח לעמותה ושכרו

אישור מורשה חתימה של העמותה

בכבוד רב,

                   בעז דותן                                                 אבנר בלקנאי

                יו"ר ועד מנהל                                         מנכ"ל עמותת אתגרים

השארת תגובה